Luật Sư Hải Dương tư vấn pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, hôn nhân, hình sự ...

https://luatbaotin.com


Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là tổ chức được hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp (thành lập và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp) hoặc các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoặc Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Dịch vụ xin giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học ở đâu uy tín? Hồ sơ, thủ tục xin cấp phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học như thế nào ?
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
I. Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu).
2. Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật.
3. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.
4. Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (theo mẫu).
5. Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học.
6. Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.
II. Trình tự thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
1. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở.
2. Trong thời gian 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

III. Điều kiện thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
1. Được thành lập theo quy định pháp luật.
2. Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học.
3. Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại.
4. Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
IV. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
1. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005.
2. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2009.
3. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
4. Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP.
5. Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.
6. Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT ngày 28/06/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây